De Cultuurmeter

De enquête wordt periodiek uitgevoerd, via een beveiligde link.

De resultaten worden gefilterd naar relevante criteria, maar de anonimiteit van de respondenten blijft beschermd.

De enquete bevat stellingen waarop gereageerd moet worden, maar ook open vragen. De stellingen en vragen worden afgestemd op de professionele eisen die aan uw medewerkers worden gesteld. Een dergelijke enquête is de meest laagdrempelige vorm van het bespreekbaar maken van ongenoegen; het is aangetoond dat een dergelijke enquête werkbare resultaten oplevert.

Toepassing van de Cultuurmeter is ook van belang voor de interne toezichthouder. De interne toezichthouder – de Raad van Commissarissen of Raad van Advies - krijgt rechtstreeks uit de bron signalen of in het werkveld gehandeld wordt overeenkomstig de regels en de aansturing.

Toepassing van de Cultuurmeter wordt gewaardeerd door de externe toezichthouder. Hopelijk kunnen de externe toezichthouders de verleiding weerstaan om kennis te nemen van de rapportage en de uitkomsten mee te laten wegen bij hun beoordeling. Als de uitkomsten van de Cultuurmeter een rol gaan spelen bij de verlening van de ‘licence to operate’, dan verliest het instrument zijn kracht.

De Cultuurmeter is/wordt door EMTRUST per professie ontwikkeld, tezamen met professionals uit die sector. De Cultuurmeter is ontwikkeld voor de sectoren accountancy (zowel ‘audit/assurance’ en ‘non-audit/mkb-accountancy) en advocatuur. Een versie voor ziekenhuizen en banken is in ontwikkeling.

Bekijk de brochure »

« Home