Home

“Misstanden bestaan bij de gratie van goede mensen die niets doen.”
Edmund Burke  (Iers filosoof, 1729 – 1797).

De dienstverlening van EMTRUST richt zich op het versterken van de organisatiecultuur bij organisaties van professionals (zoals accountants, advocaten, journalisten, medici, onderwijsgevende professionals, toezichthouders).

Bij het realiseren van een sterke cultuur draait het om de vraag of bij de professionals en de medewerkers voldoende vertrouwen is ingebouwd  – embedded trust, vandaar de naam EMTRUST – om aan een sterke cultuur vorm te geven

Advies Aansturing Cultuur
Een cultuur kent een instrumenteel deel - de procedures, de regelingen, het sanctiebeleid, etc. - en een niet direct zichtbaar deel dat wordt vormgegeven door onder meer voorbeeldgedrag, walk the talk, etc. EMTRUST meet het niet direct zichtbare deel – zie De Cultuurmeter – en inventariseert het instrumentele deel en adviseert...
Vertrouwenspersonen
Bij incidenten en ‘rampen’ blijkt telkens weer dat de bestaande systemen van vertrouwenspersonen niet werken. EMTRUST heeft een webbased systeem ontwikkeld waarmee de vertrouwen zoekende persoon veilig en laagdrempelig ondersteuning kan zoeken: ’De digitale vertrouwenspersoon van vlees en bloed’...
De Cultuurmeter
Door middel van een beveiligde enquête via het internet worden de verschillende groepen in een organisatie van professionals – het management, de professionals, de professionele staf en de ondersteunende diensten – bevraagd over de door de leiding uitgedragen visie, de tone at the top, over de mate van overeenstemming...