Home

“Misstanden bestaan bij de gratie van goede mensen die niets doen.”
Edmund Burke  (Iers filosoof, 1729 – 1797)

Herkent u als CEO, bestuurder of verantwoordelijke voor HR de volgende situaties? 

...de vertrouwenspersonen in uw organisatie worden niet of nauwelijks geraadpleegd......er worden weinig klachten ingediend via het meldsysteem...het ziekteverzuim is redelijk hoog...het verloop onder het personeel is aan de hoge kant...wordt in uw organisatie relatief veel gepest?

U wilt hierin meer inzicht, EMTRUST biedt dit:

EMTRUST helpt op drie manieren bij het opvangen van (nood)signalen in complexe organisaties:

Externe Vertrouwenspersonen
Medewerkers die een issue willen bespreken kunnen daarvoor terecht bij uw deskundige en toegankelijke vertrouwenspersonen; dit team kan worden versterkt met enkele externe vertrouwenspersonen.
Meldsysteem
Een elektronisch meldsysteem maakt medewerkers die iets willen of moeten bespreken of melden wegwijs. EMTRUST kan een website ter beschikking stellen, waarop de voor uw organisatie geldende procedures zijn opgenomen.
De Cultuurmeter
Een regelmatige vertrouwelijke elektronische enquête gericht op de professionaliteit en integriteit van uw medewerkers en hun gevoel van veiligheid in de organisatie waar u verantwoordelijk voor bent.