Over Emtrust

Ontstaan

Emtrust komt sinds 2013 tegemoet aan de behoefte van organisaties aan een laagdrempelig systeem van vertrouwenspersonen.

Verder biedt Emtrust ook de mogelijkheid om medewerkers vragenlijsten te laten invullen over werkklimaat en integriteit (de Cultuurmeter).

Sinds de invoering van de Wet Huis voor Klokkenluiders in 2016 biedt Emtrust een elektronisch Meldpunt waarmee organisaties op doeltreffende wijze een interne meldprocedure vormgeven. Omwille van de vereiste onafhankelijkheid vervult Emtrust voor het meldpunt de rol van trusted third party.

De stichting Emtrust beoogt niet het maken van winst en evenmin het doen van winstuitkeringen. De stichting heeft als doel het (doen) aanbieden van adviesdiensten en oplossingen op het gebied van versterking van de cultuur van organisaties. De stichting probeert dit doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten of bijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal.

Onze missie

Onze missie is organisaties helpen met het ontwikkelen van een werkklimaat waarin voor ongewenste omgangvormen, fraude en misstanden geen ruimte is. Speak up-gewoontes, gedragscodes, meldpunten en vertrouwenspersonen vormen de beste garantie voor een gezonde organisatiecultuur.

Stichting

Emtrust is een stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63931133. De statuten van de stichting zijn op aanvraag in te zien.

Bestuur

  • Jaap ten Wolde, directeur

Jaap ten Wolde heeft via KPMG Forensic en daarna via IFO/EBBEN ervaring opgedaan met het onderzoeken van misstanden, fraude en corruptie, etc. Via KPMG Integrity en daarna BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) heeft hij een groot aantal onderzoeken gedaan naar ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Ervaring als vertrouwenspersoon bij de NMA (accountantsorganisatie). Thans is hij een beetje met pensioen als directeur van en integriteitsadviseur bij EMTRUST. Jaap heeft de volgende boeken (mede) op zijn naam staan: ‘Ik ben integer, jij bent integer’, ‘Mijn vader zoent met de buurvrouw’ en ‘Verplichte literatuur voor bestuurders’ (genomineerd geweest voor Het Beste Management Boek van 2018). Initiatiefnemer voor een geheel nieuwe aanpak van klachten- en meldprocedures, omdat de bestaande te vaak signalen missen.

Raad van Toezicht

  • Johan Wolters, voorzitter
  • Letty Minnaar, secretaris
Integrity as a service

Ons netwerk