Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersonen van Emtrust bieden een luisterend oor aan medewerkers die te maken krijgen met pesten, agressie, discriminatie of intimidatie of aan waarnemers van misstanden. Een vertrouwenspersoon geeft dus een veilige ondersteuning in precaire situaties.

Vertrouwenspersonen helpen bij de keuze van een oplossing. Ze begeleiden melders of slachtoffers bij een (klachten)traject en ze bieden nazorg. Vertrouwenspersonen melden geen incidenten. Dat moet de waarnemer of melder zelf doen. Vertrouwenspersonen doen ook geen onderzoek.

Wat is het voordeel van een externe vertrouwenspersoon?

In de praktijk vinden medewerkers vaak dat de interne vertrouwenspersoon te dicht bij de leiding staat. Zo kunnen medewerkers een probleem niet veilig bespreken als er alleen interne vertrouwenspersonen zijn. Externe vertrouwenspersonen brengen medewerkers minder snel in verband met PZ of het management. Een of meer externe vertrouwenspersonen toevoegen aan een intern team werkt drempelverlagend. Het vergroot ook de kans dat het bestuur meer signalen uit de organisatie opvangt.

Meer voordelen van de externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon kunt u ook op korte termijn inzetten, bijvoorbeeld als bij een reorganisatie tijdelijk behoefte bestaat aan een extra of onafhankelijk luisterend oor. U hebt geen omkijken naar de opleiding en intervisie van de vertrouwenspersonen. Dat regelt Emtrust. Ook is de vervanging van een vertrouwenspersoon eenvoudiger. Bovendien hebt u de keuze uit verschillende vertrouwenspersonen.

Met welke problemen kan ik aankloppen?

De vertrouwenspersonen van Emtrust zijn er zowel voor het bespreken van ongewenst gedrag (pesten, intimidatie, discriminatie en dergelijke) als voor het bespreken van (vermoedens van) ander niet-integer gedrag (verduistering, wetsovertreding, onveilige situaties op het werk enzovoort). Voor arbeidsconflicten ga je niet naar de vertrouwenspersoon.

Is mijn probleem veilig?

Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De vertrouwenzoekende persoon houdt de regie en moet toestemming geven voor verdere stappen. In bepaalde gevallen is er een uitzondering op die regel, bijvoorbeeld als het om een misdrijf gaat. Vertrouwenspersonen melden geen incidenten. Dat moeten de betrokkenen zelf doen.

Melden of bespreken?

Meldpunt én vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kun je je hart luchten en een klacht of misstand in vertrouwen bespreken, om te zien wat je er zelf mee wilt doen. Bij een meldpunt kun je melden. De vertrouwenspersoon kan met de medewerker de voors en tegens van eventuele vervolgstappen, zoals het doen van een melding, afwegen en daarbij ondersteuning bieden.

Advies

Emtrust kan haar opdrachtgevers advies geven over de inrichting van de functie van vertrouwenspersonen: over bemensing (diversiteit bijvoorbeeld), lokale versus centrale beschikbaarheid, aard en scope van problematiek die speelt, tijdelijke beschikbaarheid bij reorganisaties, opleiding, intervisie, rapportage enzovoort.

Integrity as a service