Een op de zes jonge artsen heeft ervaring met ongewenste omgangsvormen

Zestien procent seksueel geïntimideerd

Je zou verwachten dat men in de zorgsector goed weet wat de omgangsregels op de werkvloer zijn. Het werken met kwetsbare mensen vraag daarom. Daarom zijn klachten over intimidatie in de zorg opmerkelijk.
Van de jonge artsen heeft zestien procent ooit te maken gehad met een situatie waarin zij of hij zich seksueel geïntimideerd voelde. In sommige gevallen hebben jonge hulpverleners door de #MeToo-ervaring hun opleiding onderbroken.
Dit blijkt uit een enquête van De Jonge Specialist, de beroepsvereniging van specialisten in opleiding (aios) en specialisten niet in opleiding (anios).

Twintig procent jonge artsen heeft burn-outklachten

De bevindingen maken onderdeel uit van een enqu├¬te die de Jonge Specialist onlangs deed naar ‘Gezond en veilig werken’.┬á Daaruit kwam naar voren dat een op de vijf jonge artsen kampt met burn-outklachten. In de enqu├¬te, ingevuld door 1.000 mensen van wie 76 procent vrouw was, waren ook enkele vragen opgenomen over┬áseksuele intimidatie.
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.