Wat is de rol van de vertrouwenspersoon?

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven, dat vorige week door het Huis voor Klokkenluiders is gepubliceerd. Uit het rapport komt ook naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen en dat zij zich bovendien nog onvoldoende inspannen voor een veilige organisatiecultuur. Ook de bescherming van de vertrouwenspersoon laat vaak nog te wensen over. De onderzoekers noemen het beeld tamelijk zorgelijk.

Lees verder op huisvoorklokkenluiders.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.