Wat is verplicht volgens de Arbowet en HvK?

Als werkgever dient u te zorgen voor een goed en veilig werkklimaat (Arbowet), waarin een  laagdrempelig systeem van vertrouwenspersonen een belangrijke rol speelt. Op grond van de wet Huis voor Klokkenluiders dient u een interne meldingsregeling in uw organisatie te hebben waar medewerkers (en derden) zakelijke misstanden kunnen melden. En als u een beursgenoteerde organisatie bent, moet u op uw hoede zijn voor overtreding van beursregels, omdat u overtredingen bij de AFM moet melden. Allemaal redenen om na te denken over het oppikken van signalen van de werkvloer. Voor meer informatie, neem contact op met Emtrust.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.